SLOK regels

SLOK Regels  

HOOFDREGELS:
1. Er wordt onder GÉÉN beding op de tafels of banken gestaan!! Sta je toch op de tafel, dan treedt het zero-tolerance beleid van huisregel 10 in werking: je wordt van het terrein verwijderd!

2. SLOK is enkel toegankelijk voor bezoekers van 18 jaar en ouder. Elke bezoeker is verplicht zich te legitimeren bij de ingang. Bezoekers jonger dan 18 jaar of zonder geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) worden de toegang tot het terrein geweigerd. Reeds aangeschafte tickets zullen niet worden vergoed.

3. Wanneer het evenement, om welke reden dan ook, afgelast wordt, wordt de ticketprijs exclusief service- en transactiekosten geretourneerd.

 

HUISREGELS:

 1. Bij betreding van het SLOK-terrein ga je automatisch akkoord met onderstaande huisregels. Het niet naleven van deze huisregels leidt tot verwijdering van het terrein.
 2. Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van het evenement geschiedt op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het bijwonen van het evenement.
 3. Het is niet toegestaan om op en rondom het terrein goederen te koop of ter ruil aan te bieden, dan wel deze kosteloos te verspreiden (inclusief flyers) zonder schriftelijke toestemming van de organisatie. Geleden kosten worden door de organisatie verhaald.
 4. Bezoekers gaan akkoord met het cantusreglement zoals vastgelegd in het liederenboekje.
 5. Entree geschiedt per geldig ticket, uitgegeven door ikbenaanwezig.nl
 6. Verboden zijn: paraplu’s, (alcoholhoudende) dranken, etenswaar, glaswerk, plastic flessen, blik, drugs, vuurwerk, wapens en andere gevaarlijke objecten. Bij het niet afstaan hiervan wordt de toegang tot het terrein geweigerd.
 7. De organisatie is gerechtigd om bezoekers voorafgaand of tijdens het evenement te fouilleren en handbagage te controleren. Als hieraan geen medewerking wordt verleend door de bezoeker wordt de toegang tot het terrein geweigerd.
 8. Na aanvang (13:30 uur) van SLOK worden geen bezoekers meer toegelaten op het terrein. Bezoekers die het terrein tijdens de SLOK verlaten, hebben hierna geen toegang meer tot het terrein.
 9. Indien van tevoren aangevraagd, wordt er gewerkt met een tafelschikking. Bezoekers dienen plaats te nemen aan de tafel waar de naam van het tafelhoofd op staat.
 10. Zero-tolerance beleid: bezoekers die – in welke vorm dan ook – overlast veroorzaken (agressie, verplaatsen van meubilair, staan op meubilair, onzedelijk verdrag, gooien met drank, of anderzijds), worden van het terrein verwijderd.
 11. Gedurende het evenement worden beeldopnamen gemaakt. Aan deze beelden kunnen geen rechten of plichten worden ontleend. Door betreding van het terrein geeft de bezoeker toestemming voor opname en publicatie van deze beelden.
 12. Zodra het evenement is afgelopen dient de bezoeker het terrein onmiddellijk te verlaten.
 13. Op- en rond het terrein zijn bezoekers verplicht aanwijzingen van organisatie, beveiliging, EHBO en andere partijen betrokken bij het evenement op te volgen.
 14. De organisatie neemt maatregelen in situaties die niet in dit reglement staan.