Kascontrolecommissie

De kascontrole commissie, de enige commissie statutair vastgelegd als ‘raad van financiën’. De naam is veelzeggend, onze commissie draait om het controleren van alle geld stromen binnen de vereniging. Dit is een erg belangrijke, maar vooral leerzame taak. Onze leden hebben erg veel inzicht in het boekhouden en het financiële rijzen en zeilen van de vereniging. Omdat wij over deze kennis beschikken dienen wij ook als adviserend orgaan. Wij adviseren commissies en het hoofdbestuur hoe zij verantwoordelijk met hun geld om kunnen gaan. Daarnaast maken we natuurlijk ook erg veel lol met elkaar op tapavonden en activiteiten, de kas-cie telt!